Koulutus

Urheiluopistot järjestävät suomalaisen koulutusjärjestelmän mukaista liikunta-alan tutkintoon johtavaa ja ei tutkintotavoitteista koulutusta.

Tutkintoon johtava koulutus

Ammatillinen peruskoulutus

Urheiluopistot järjestävät toisen asteen tutkintoon johtavana koulutuksena liikunnanohjauksen perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintonimike on liikuntaneuvoja.

Ammatillinen lisäkoulutus
Liikunta-alan lisäkoulutus on suunnattu liikunnan ja urheilun parissa työskentelevien ammatilliseen pätevöitymiseen. Erilaisia vaihtoehtoja on tarjolla niin ammatti- kuin erikoisammattitutkintojenkin muodossa.

Ammattikorkeakoulutus
Ammatillisena korkeakoulututkintona järjestetään liikunnanohjaaja (AMK) -tutkintoa.


Liikunta-alan kurssit ja leiritoiminta


Personal Trainer -koulutus
Urheiluopistojen järjestämään Personal Trainer -koulutukseen voit osallitua liikunnanohjauksen perustutkinnon ja Liikunnan ammattitutkinnon yhteydessä tai hakeutumalla koulutukseen erikseen järjetettävällä kurssilla.

Liikunnanohjauksen peruskurssi
Liikunnanohjauksen peruskurssi on 30 osaamispisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka kuuluun valtion tukemaan vapaan sivistystyön koulutukseen. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa opiskleijan liikunta- ja ohjaustaitoja, innostaa liikunnalliseen elämäntapaan ja valmistaa liikunta-alan opiskeluun.

Lliikuntakurssit ja -leirit (vapaan sivistystyön koulutus)
Vapaan sivistystyön kurssit ovat valtion tukemia yksityisille ihmisille, yhteisöille ja yleishyödyllisille organisaatioille järjestettyjä internaattimuotoisia vapaa-ajan kursseja. Näitä ovat erimerkiksi perhekurssit, lasten liikuntaleirit, aikuisille suunnatut hyvä olo -viikonloppukurssit tai seniorikurssit.


Muut liikuntakurssit ja kokoustilat

Urheiluopistoilla on koulutustoimintaansa varten loistavat sisä- ja ulkoliikuntatilat, joita yksityiset ihmiset, seurat tai yritykset voivat käyttää erilaiseen liikunta-, urheilu- tai kokouskäyttöön. Monipuolisten tilojen lisäksi, liikunta-alan koulutuksen järjestäjinä urheiluopistoilla on ainutlaatuista liikuntapedagogista osaamista, jota kannattaa hyödyntää liikunnan oppimiskokemusten mahdollistamiseksi.

Kattavimman tarjonnan löydät suoraan urheiluopiston omilta kotisivuilta.